Benoeming van een nieuwe bestuurder

De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers regelt de pensioenrechten van uw bestuurders en hun nabestaanden. Voor de uitvoering van de Appa hebt u een contract gesloten met APG. Voor een goede uitvoering van de Appa, heeft APG de juiste gegevens nodig van uw bestuurders.

Meld uw bestuurder aan bij APG

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het aanmelden van uw werknemer bij APG. Doe dat zo snel mogelijk na indiensttreding. U kunt een nieuwe bestuurder aanmelden met behulp van onderstaand formulier:

Appa aanmeldingsformulier

Wijzigingen (aftreden) of correcties kunt u met dit formulier melden bij APG:

Appa wijzigingsformulier

 • Vul de ontbrekende gegevens in. Print het formulier en onderteken het.
 • Stuur het ingevulde formulier naar APG: appa@apg.nl
 • Het is ook mogelijk dit formulier per post in te zenden:
  APG
  Afdeling APPA
  Postbus 4824
  6401 JM Heerlen

Informeer uw bestuurder

Het aantreden van een nieuwe bestuurder is een goed moment om stil te staan bij het Appa-pensioen. Wij sturen hen daarom na het aantreden een startbrief waarin wij informatie verstrekken met betrekking tot de onderstaande onderwerpen.

 • Een globaal overzicht van de Appa-pensioenregeling. Voor meer inhoudelijke informatie, tips en brochures kunnen zij tevens terecht op www.mijnappa.nl. Persoonlijk contact is ook mogelijk, stuur daarvoor een e-mail naar appa@apg.nl of bel het Appa-team via telefoonnummer 045 579 37 21
 • Waardeoverdracht: elders opgebouwd pensioen wordt meegenomen in het Appa-pensioen
 • Het aanmelden van een partner bij APG voor het Appa-nabestaandenpensioen. Woont de nieuwe bestuurder ongehuwd samen en is er geen sprake van een bij de gemeente geregistreerd partnerschap? Het Appa-nabestaandenpensioen is dan niet automatisch geregeld. De bestuurder moet zelf zijn/haar partner aanmelden bij APG.

Persoonlijk gesprek met pensioendeskundige

Heeft een bestuurder behoefte aan een persoonlijk gesprek met een pensioendeskundige? Dan kunt u dit telefonisch of per mail aanvragen. Een afspraak kan bij de bestuurder thuis of op de werkplek plaatsvinden.

Bel 045 579 37 21 of mail uw aanvraag voor een persoonlijk gesprek met een pensioendeskundige naar appa@apg.nl