Veelgestelde vragen over de Appa uitkering

APG ontvangt van het bestuursorgaan waar u een politiek ambt bekleedt een melding zodra de einddatum van uw ambt bekend is. APG neemt contact met u op om een aantal gegevens uit te vragen zoals uw rekeningnummer, of er sprake is van politiek verlof/ een terugkeergarantie, of er andere inkomsten zijn etc.

De hoogte van de uitkering wordt bepaald aan de hand van het laatstgenoten salaris (inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering) als politiek ambtsdrager. Het eerste jaar bedraagt de uitkering 80% -, daarna 70% - van het laatstgenoten salaris.

Indien u gedurende uw Appa-uitkering naar het buitenland verhuist, dient u voor behoud van uw uitkering rekening te houden met de volgende verplichtingen:

  • U voldoet aan de sollicitatieplicht;
  • U doorloopt het re-integratietraject;
  • U staat onder begeleiding van een Nederlands re-integratiebureau;
  • U geeft maandelijks uw inkomsten door aan APG.

In de Appa is opgenomen dat u verplicht bent zich actief in te zetten om passende arbeid te verwerven. Concreet betekent dit dat u, drie maanden na datum ingang van de uitkering, verplicht bent te solliciteren naar passende werkzaamheden. Als u, 3 maanden na uw aftreden, nog geen passende baan heeft gevonden, dient u zich aan te melden bij een re-integratiebureau voor deskundige begeleiding. Uiteraard staat het u vrij zich ná het aftreden al eerder dan de bovengenoemde 3 maanden aan te melden bij een re-integratiebureau.

Wij werken samen met twee gerenommeerde landelijke bureaus met veel ervaring in het begeleiden van topmanagers en politieke bestuurders, van Ede en Partners en POSG.

U kunt altijd eerst kennis maken met Van Ede & Partners en/of POSG voordat u een definitieve keuze maakt.

Indien u voor een ander bureau kiest, dat niet bij ons bekend is, dient u dat bij ons aan te geven. Wij nemen contact op met het bureau en zullen controleren of deze voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in de Appa. Na deze controle ontvangt u van ons een akkoord of afwijzing.

De kosten voor re-integratie worden vergoed mits zij noodzakelijk zijn voor de planmatige begeleiding en ondersteuning. Tevens moeten voorgenoemde kosten in redelijke verhouding staan tot de geleverde prestaties.

Ja dat kan, mits de opleiding aansluit op de afspraken die in het re-integratieplan zijn vastgelegd. Het re-integratiebureau kan bij APG een gemotiveerd verzoek indienen als blijkt dat een opleiding noodzakelijk is om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Ja, zolang u een (gedeelte van de) Appa-uitkering ontvangt ben u verplicht te blijven solliciteren.

Voor meer informatie en alle rechten en plichten rondom het starten van een eigen bedrijf, ZZP/ freelance- werkzaamheden gedurende de Appa- uitkering verwijzen wij u naar de Brochure eigen bedrijf

Uw winst-en-verliesrekening kunt u per e-mail aan ons doorgeven via appa@apg.nl.

Geef in de mail kort aan welke documenten u meestuurt.

Voor een snelle verwerking hebben wij tevens uw klantnummer nodig; deze staat bovenaan onze correspondentie onder het kopje ‘ons kernmerk’.

Ziek worden tijdens het re-integratietraject kan ertoe leiden dat u zich niet meer actief kunt inzetten om passende arbeid te vinden. In dit geval neemt u contact op met het re-integratiebureau. Het re-integratiebureau stelt APG op de hoogte dat u wegens arbeidsongeschiktheid niet meer in staat bent te solliciteren.

In de toekenningsbeslissing staat de einddatum van uw Appa –uitkering. U ontvangt geen bericht tegen het einde van de uitkeringsperiode dat deze datum nadert, APG adviseert u deze datum in de gaten te houden.