U treedt af of u bent niet herkozen

De gemeente, de provincie, het Rijk of het waterschap meldt uw aftreden bij ons. Het aftreden wordt door ons verwerkt en wij beoordelen of u in aanmerking komt voor een uitkering. U hoeft de uitkering niet zelf aan te vragen. Treedt u af als wethouder? Dan kan het zijn dat uw gemeente de uitvoering van de uitkeringen en de re-integratie heeft uitbesteed aan een andere organisatie.

Looptijd van de Appa-uitkering

U krijgt een uitkering om de periode te overbruggen tot u ander werk hebt gevonden. Vindt u geen werk, dan eindigt uw Appa-uitkering na maximaal 3 jaar en 2 maanden. Dit is de maximale uitkeringsduur. Tenzij u recht hebt op een verlengde uitkering. Per 1 januari 2016 is de Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa in werking getreden. Deze wet is van toepassing op ambtsdragers die aantreden op of na 1 januari 2016. De voorgezette uitkering tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd is verkort van 9 jaar en 7 maanden tot 5 jaar. Overgangsrecht bepaalt dat indien iemand 50 jaar was op het moment van herbenoeming en daarnaast voldoet aan het loopbaanprincipe van 10 uit de 12 voorafgaande jaren in ambt, deze persoon recht heeft op een voortgezette uitkering tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Indien iemand in ambt is getreden vóór 1 januari 2016, 9 jaar en 7 maanden verwijderd is van de AOW-gerechtigde leeftijd op het moment van aftreden en voldoet aan het loopbaanprincipe van 10 uit de 12 voorafgaande jaren in een ambt, heeft deze persoon tevens recht op een voortgezette uitkering tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Overlijdt u voor uw pensioengerechtigde leeftijd terwijl u op dat moment geen ambtsdrager meer bent en geen uitkering ontvangt? Dan vervalt het nabestaandenpensioen dat u vanaf 1-8-2003 op risicobasis hebt opgebouwd. U kunt het nabestaandenpensioen waarborgen.

Sollicitatieplicht

Hebt u na 3 maanden nog geen andere baan? Dan bent u verplicht om te solliciteren. APG is verantwoordelijk voor de uitvoering van uw re-integratie.

Kan ik bij een nieuwe baan mijn Appa-pensioen meenemen?

U kunt bij aanvaarding van een nieuwe baan uw Appa-pensioen meenemen naar een nieuwe pensioenverzekeraar.

Hulp bij re-integratie na aftreden als bestuurder?

APG is verantwoordelijk voor uw re-integratie. Drie maanden na uw aftreden, krijgt u verplicht ondersteuning van een re-integratiebureau.

Re-integratiebureau kiezen

U kiest zélf uw re-integratiebureau. Dat mag een ander bureau zijn dan de bureau's waar wij veel mee samenwerken. De re-integratiebureau’s waar APG veel mee samenwerkt zijn:

Indien u voor een ander re-integratbureau kiest is APG verplicht te toetsen:

  • of het bureau van uw keuze u goed helpt bij uw re-integratie;
  • of u zich voldoende inspant om passend werk te vinden - doet u dat niet dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Hebt u uw keuze gemaakt? Laat APG dan per e-mail (appa@apg.nl) weten welk bureau u gaat helpen bij uw re-integratie. APG zorgt er dan voor dat u een uitnodiging krijgt voor een intakegesprek.

Hoe ziet een begeleidingstraject er uit?

Elk programma is maatwerk, afgestemd op uw specifieke situatie en ambities. Wat u gaat doen wordt door het re-integratiebureau vastgelegd in een Plan van Aanpak. Daarna gaat u met het re-integratiebureau aan de slag, bijvoorbeeld met wekelijkse gesprekken met een adviseur. U gaat werken aan het krijgen van meer inzicht in ambitie en kwaliteiten en/of het vergroten van presentatie- en sollicitatievaardigheden.

Hoe hoog is de Appa-uitkering?

U krijgt een uitkering om de periode -in between jobs- te overbruggen. U ontvangt het eerste jaar 80 procent van uw laatste inkomen. Dat bedrag is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De resterende uitkeringsduur ontvangt u 70 procent daarvan. Vindt u geen werk, dan eindigt uw uitkering maximaal (meestal) na drie jaar en twee maanden.

Inkomsten die u genereert worden uiteraard gekort op uw uitkering. In het eerste jaar mag u tot 20 procent van uw laatste inkomen bijverdienen zonder korting. De resterende uitkeringsduur is deze marge 30 procent. Uw extra inkomsten worden met uw maandelijkse uitkering verrekend. Start u een eigen bedrijf, dan dient u maandelijks op het inkomstenformulier een indicatie van de winst op te geven. Jaarlijks dient u daarnaast de winst- en verliesrekening te overleggen op basis waarvan een berekening met terugwerkende kracht wordt gemaakt. Bij deze berekening wordt de definitieve belastingaanslag in acht genomen.