Scheiden van een bestuurder

Als een bestuurder en zijn/haar partner uit elkaar gaan, moet het Appa-pensioen meestal verdeeld worden. Wat dit precies voor het pensioen betekent, is afhankelijk van de manier waarop bestuurder en partner uit elkaar gaan en hoe ze het pensioen verdelen.

Wie informeert APG over de scheiding?

Geef de beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en de datum van de inschrijving van de echtscheiding/einde geregistreerd partnerschap aan ons door via appa@apg.nl.

Gaan uw bestuurder en zijn/haar partner ongehuwd en zonder geregistreerd partnerschap uit elkaar? Dan moet de bestuurder zélf zijn/haar partner afmelden bij APG.

Informatie en tips voor uw bestuurders

Scheiding heeft gevolgen voor het Appa-pensioen. Voor praktische informatie en tips rondom scheiding en pensioen, kunt u bestuurders verwijzen naar deze website.