U wordt bestuurder

Als u bestuurder wordt bij provincie, waterschap, Rijk of bij een gemeente dan gaat u pensioen opbouwen. U ontvangt daarover bericht van het Appa-team of van uw personeelsafdeling.

Waardeoverdracht

U kunt pensioen dat u bij uw vorige werkgever opbouwde, meenemen en toevoegen aan uw Appa-pensioen. Dat heet waardeoverdracht.

Op de documentenpagina vindt u het formulier om een verzoek tot waarde-overdracht te doen

Pensioen meenemen naar uw Appa-pensioen?

Pensioenoverzicht

Als deelnemer in de Appa ontvangt u elk jaar van APG een pensioenoverzicht. Op dit overzicht ziet u welke aanspraken u hebt opgebouwd. Ook krijgt u een vooruitblik naar uw pensioen op uw pensioengerechtigde leeftijd, inclusief toelichting.

Pensioen en partner

Bent u getrouwd, of heeft u een bij de gemeente geregistreerd partnerschap, dan zijn een aantal zaken automatisch geregeld voor uw partner. U hoeft dan geen actie te ondernemen. Woont u echter ongehuwd samen en is er ook geen sprake van geregistreerd partnerschap, dan dient u uw partner aan te melden voor Appa-nabestaandenpensioen.

Meld uw partner aan voor Appa-nabestaandenpensioen.

Er is niet altijd recht op nabestaandenpensioen. Hebt u specifieke vragen over uw persoonlijke situatie? Mail ons dan: appa@apg.nl.