Pensionering van een bestuurder

Uw bestuurder ontvangt ongeveer 6 maanden voorafgaand aan de pensionering een formulier van APG. Daarin vragen we om aanvullende gegevens.

In de maand waarin de bestuurder de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, ontvangt hij/zij voor het eerst zijn/haar Appa-ouderdomspensioen. Is uw bestuurder geboren op of na de 26ste van de maand, dan volgt betaling van het eerste ouderdomspensioen in de maand na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. APG stuurt dan ook een toekenningsbrief met toelichting.