Eerstvolgende betaaldatum wordt opgehaald

Appa is de afkorting voor de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

Deze wet regelt het pensioen en de sociale zekerheid van ministers, staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, burgemeesters en wethouders, gedeputeerden bij provincies, commissarissen van de Koning, leden en (parttime) voorzitter van het dagelijkse bestuur van een waterschap.

Nieuws
Nieuwsberichten worden opgehaald