Aftreden van een bestuurder

Bestuurders die aftreden of niet worden herkozen, hebben recht op een Appa-uitkering. Om de uitkering snel en correct uit te kunnen keren, dient u het aftreden zo spoedig mogelijk te melden bij APG.

Meld uw bestuurder af bij APG

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het melden van het aftreden van de bestuurder bij APG. Doe dat zo snel mogelijk. Wij zorgen dan voor een vlotte toekenning van de uitkering.

Wij vragen uw bestuurder nog een aantal gegevens (bankrekeningnummer) aan APG door te geven. Zodra wij die ontvangen hebben vindt de eerste betaling van de uitkering plaats. Meestal is dat in de eerste maand na het aftreden.

Gebruik voor het afmelden van een bestuurder onderstaand formulier:

  • Download het Appa wijzigingsformulier
  • Vul de ontbrekende gegevens in. Print het formulier en onderteken het.
  • Stuur het ingevulde formulier naar appa@apg.nl, of per post naar:
    APG Afdeling APPA
    Postbus 4824
    6401 JM Heerlen

Pensioen meenemen?

Bij aanvaarding van een nieuwe baan kan uw oud-bestuurder zijn/haar Appa-pensioen meenemen naar de nieuwe pensioenverzekeraar. Het aanvragen van zo'n waardeoverdracht is mogelijk na aanvaarding van de nieuwe functie.

Of waardeoverdracht voor uw oud-bestuurder een goede keuze is, is afhankelijk van zijn/haar persoonlijke situatie en wensen.

Is waardeoverdracht interessant en hoe werkt het?

Hulp bij re-integratie

APG is verantwoordelijk voor uw re-integratie. Drie maanden na uw aftreden krijgt u verplicht ondersteuning van een re-integratiebureau.