Werkgeversdiensten

APG biedt u met werkgeversdiensten maatwerk op het gebied van analyse en uitvoering van regelingen. APG voert voor werkgevers administratieve taken uit die niet tot de kerntaken van de werkgever behoren.

Producten en diensten

APG staat klaar om u met werkgeversdiensten te ondersteunen met:

 • Uitvoering van bijzondere pensioenregelingen
 • Berekening, betaling en beheer van pensioenen en uitkeringen die voortvloeien uit de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)
 • Uitvoering wachtgeld en bovenwettelijke regelingen
 • Juridisch advies over bovenwettelijke regelingen
 • Uitvoering van Individueel Naast-wettelijke Regelingen (INR)

Kiezen voor werkgeversdiensten van APG is kiezen voor:

 • Expertise:
  APG is een optelsom van specialisten. Op het gebied van administratie, beleidsadvies en uitvoering, hebben we betrokken en hoogopgeleide mensen in huis. Op het gebied van wachtgeld en bovenwettelijke regelingen, zijn we dé specialist – we verzorgen advies en uitvoering voor meerdere opdrachtgevers in diverse sectoren.
 • Efficiëntie:
  De gedigitaliseerde, en grotendeels geautomatiseerde klantprocessen van APG bieden gemak, snelheid en zekerheid. Voor werkgevers én werknemers. APG ontlast de werkgeversorganisatie zodat alle tijd, geld en energie op de eigen kerntaken ingezet kan worden.
 • Zekerheid:
  APG staat garant voor een betrouwbare en solide uitvoering: juridisch sluitend, veilig dataverkeer, tijdige betaling en/of inning, professioneel advies, en heldere voortgangsoverzichten.
 • Persoonlijke aandacht:
  Alle communicatie richting de (ex)werknemer kan uit naam en met het logo van de werkgever uitgevoerd worden. Daarnaast zorgt APG voor persoonlijke begeleiding waar nodig.

Handelsregister

APG Service Partners B.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14065769.

Voor werkgevers

Op www.apg.nl leest u wat APG voor u en uw werknemers kan doen.

Contact

Voor vragen kunt u met APG telefonisch contact opnemen via: 045 579 43 72 (op werkdagen van 8 tot 17 uur).