U komt te overlijden

Uw nabestaanden ontvangen automatisch een brief van APG met informatie over het nabestaandenpensioen. Hebt u kinderen die jonger zijn dan 21 jaar? Zij komen in aanmerking voor een Appa-wezenpensioen als ze niet getrouwd zijn en geen samenlevingscontract hebben.
Er is niet altijd recht op een nabestaandenpensioen. Als u daarover vragen hebt, neem dan contact op met APG. We kunnen u de volgende aandachtspunten geven:

Meld uw partner aan of af

Woont u samen, maar bent u niet getrouwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Of gaat u juist uit elkaar?

Meld uw partner aan voor Appa-nabestaandenpensioen

Meld uw partner af voor Appa-nabestaandenpensioen

Denk aan waardeoverdracht

Als u vóór uw pensioengerechtigde leeftijd komt te overlijden en u bent op dat moment niet meer actief als bestuurder, dan hebt u nabestaandenpensioen op risicobasis opgebouwd over de periode na 1-8-2003. Dat heeft gevolgen voor uw nabestaanden. Voorkom dit door bij aanvaarding van een nieuwe functie de waarde van opgebouwde Appa-aanspraken mee te nemen naar uw nieuwe pensioenregeling.

Hoe werkt waardeoverdracht?

Uitruil OP/NP

Wilt u of kunt u uw Appa-aanspraken niet meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling? Dan kunt u er ook voor kiezen om een deel van de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen om te zetten in een aanspraak op nabestaandenpensioen bij overlijden vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.