U komt te overlijden

Het is zaak dat uw nabestaande(n) dit doorgeven aan ons. Dit kan via appa@apg.nl of via “Service en Contact”. Heeft u kinderen die jonger zijn dan 21 jaar? Zij komen in aanmerking voor een Appa-wezenpensioen als ze niet getrouwd zijn en geen samenlevingscontract hebben. Uw nabestaande(n) moeten dan ook de gegevens van uw kinderen aan ons doorgeven.
Er is niet altijd recht op een nabestaandenpensioen. Als u daarover vragen hebt, neem dan contact op met APG. We kunnen u de volgende aandachtspunten geven:

Meld uw partner aan of af

Woont u samen, maar bent u niet getrouwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Of gaat u juist uit elkaar?

Meld uw partner aan voor Appa-nabestaandenpensioen

Meld uw partner af voor Appa-nabestaandenpensioen

Denk aan waardeoverdracht

Als u vóór uw pensioengerechtigde leeftijd komt te overlijden en u bent op dat moment niet meer actief als bestuurder, dan hebt u nabestaandenpensioen op risicobasis opgebouwd over de periode na 1-8-2003. Dat heeft gevolgen voor uw nabestaanden. Voorkom dit door bij aanvaarding van een nieuwe functie de waarde van opgebouwde Appa-aanspraken mee te nemen naar uw nieuwe pensioenregeling.

Hoe werkt waardeoverdracht?

Uitruil OP/NP

Wilt u of kunt u uw Appa-aanspraken niet meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling? Dan kunt u er ook voor kiezen om een deel van de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen om te zetten in een aanspraak op nabestaandenpensioen bij overlijden vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.