Appa is de afkorting van Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers

Deze wet regelt het pensioen en de sociale zekerheid van ministers, staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, burgemeesters en wethouders, gedeputeerden bij provincies, commissarissen van de koning, leden en (parttime) voorzitter van het dagelijkse bestuur van een waterschap.

Hoe werkt Appa?

Appa is een regeling die voor u geldt tijdens of na het vervullen van uw ambt.

Uw voordelen

  • Direct persoonlijk contact met het Appa-team als u vragen heeft
  • Persoonlijk gesprek met een pensioendeskundige. Op uw werk of bij u thuis, wat u het beste schikt.
  • Alle informatie over pensioen uitkering en re-integratie bij elkaar
  • Elk jaar een helder overzicht van uw opgebouwde pensioen
  • Op uw verzoek een berekening op maat van uw uitkering na aftreden of bij flexibel pensioen.