Documenten

Op deze pagina treft u brochures, formulieren en handleidingen aan betreffende de Appa-regeling.

Brochures

Brochure Appa-pensioen

Brochure Appa-uitkering

Brochure eigen bedrijf

Brochure Appa pensioen en uitkering politieke ambtsdragers

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers

Formulieren

Appa kwartaal formulier uitkering

Aanvraagformulier waardeoverdracht

Appa aanmeldingsformulier

Appa wijzigingsformulier Dit formulier is te gebruiken bij wijzigingen van deeltijdfactor en in geval van aftreden van de politieke ambtsdrager.

Handleidingen

Handleiding MijnUitkering Appa

Handleiding aanmaken wachtwoord